AB SVENSKA BIOGRAFTEATERNS FØRSTE PREMIEREKINO RÖDA KVERN

I januar 1912 innviet "AB Svenska Biografteatern" sin første premierekino i Stockholm, Röda Kvarn i Sveasalen, rett ovenfor Kungsträdgården. Kinoen haddde 867 plasser og et orkester på 14 mann. Bygningen ble revet høsten 1913 for å overlate plassen for "Nordiska Kompaniet" varehusbygg. "Svenska Bio" leide da Regina-Teatern vid Drottninggatan 71A, og ga den navnet "Röda Kvarn i Regina". Denne kinoen hadde 385 plasser. I januar 1914 leide "Svenska Bio" Auditoriumet ved Norra Bantorget som premierekino. Kinoen hadde 1751 sitteplasser og et15 manns stort orkester. Denne kinoen fikk navnet "Röda Kvarn i Auditorium". "Röda Kvarn ved Biblioteksgatan" innvigdes den 30.12.1915.