Robert Edvard Svendsen
Robert Edvard Svendsen (Charles Robert Edvard Svendsen) (1884 - 1938), var dansk aviatör, motorsportsman och automobilhandlare. Robert Svendsen fick 15/1 1910 det först flygcertifikatet utställt i Danmark. Samma år, 17/7, flög Robert Svendsen, som förste man över Öresund. Han startade från Kløvermarken i Köpenhamn och landade i Limhamn. Prissumman var 12 000:-. Aeroplanet är ett Voisin biplan.

1910, 17 juli: Dansken Robert Svendsen i en Voisin gör den första flygningen över Öresund och vinner därmed
ett pris på 5 000 kronor uppsatt just för den första flygningen över Öresund.

Dansk aviatiker, motorsportsmand og automobilforhandler. Robert Svendsen fik 15. januar 1910 det første flyvercertifikat udstedt i Danmark. Samme år, 17. juli , fløj Svendsen over Øresund som den første. Den berømte flyvning foregik fra Kløvermarken i København til Lindhamn lidt syd for Malmø og blev foretaget i et Voisin biplan.
Svendsen var også en af de førende profiler ved privatbilismens fremkomst i Danmark. 

For videre lesning om Robert Svendsen og "Glenten" anbefales artiklen.