BENGT IDESTAM-ALMQUIST   

Bengt Idestam-Almquist var født 09.09.1895 i Åbo og døde 16.09.1983 i Enskededalen. Han var svensk forfatter, journalist, filmkritiker, filmhistoriker og medforfatter til filmmanusskripter i perioden 1933-1943. Bengt Idestam-Almquist vokste opp i St. Petersburg, men fikk skolegang i Finland frem til 1913. I perioden 1917-1918 arbeidet han for et svenskt selskap i Russland. Videre arbeidet han for det svenske Røde kors i Sibir i 1918-1919 og var sjef for det svenske Røde kors filial i Tientsin i Kina i 1918. I 1921 studerte han kunsthistorie i Uppsala og fikk graden fil lic. Han innledet i 1923 sitt skrivearbeid om film og filmkritikk for "Stocholmstidningen" under signaturen "Robin Hood". I perioden 1941-1943 var han litterær sjef på "Sandrews". Han publiserte flere filmhistoriske arbeide og medvirket til dannelsen av "Svenska Filmakademin".

Bildet til venstre viser Nils Beyer, Ragnar Allberg, Arne Bornebusch, Bengt Idestam-Almquist, Gustaf Molander, Per-Axel Branner og E W Olson under ett av "Svenska Filmsamfundets" förste møter efter dannelsen i 1933. 
 
 
 
 

For videre lesning viser jeg til følgende hjemmeside.